සෙරමික් කපාටය

 • සෙරමික් කපාට

  සෙරමික් කපාට

  1. ජලනල පොම්පයේ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය සහ වෙනත් විශේෂිත ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය අනුව, SICER විසින් විශේෂ සෙරමික් තාක්ෂණික යෝජනා සහ මොඩියුල තෝරා ගැනීම සැලසුම් කරයි.

  2.විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා නම්‍යශීලී සහ දෘඩ මුද්‍රා දෙකම තහනම් කළ හැක.

  3. ඝර්ෂණ යුගල ගැලපීම සඳහා තවදුරටත් උල්ෙල්ඛ අඩු කිරීම සඳහා පැටියුලර් සෙරමික් ද්‍රව්‍ය සහ ස්වයං ලිහිසි ද්‍රව්‍ය සැපයිය හැක.

  4.විද්‍යුත්, වායුමය සහ දුරස්ථ පාලකය කපාට සුමටව වෙන් කිරීම සමඟ කළ හැක.