සෙරමික් කපාටය

 • Ceramic Valves

  පිඟන් වෑල්ව

  1. ප්ලංගර් පොම්පයේ වැඩ කරන තත්ත්වය සහ වෙනත් අංශු වැඩ කිරීමේ තත්ත්වය අනුව, SICER විසින් විශේෂ පිඟන් මැටි තාක්‍ෂණික යෝජනා සහ මොඩියුලය තෝරා ගැනීම සැලසුම් කරනු ඇත.

  2. විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා නම්යශීලී හා දෘඩ මුද්‍රාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.

  3. තවදුරටත් උල්ෙල්ඛ අඩු කිරීම සඳහා iction ර්ෂණ යුගලය ගැලපීම සඳහා පැටිකුලර් පිඟන් මැටි ද්‍රව්‍ය සහ ස්වයං ලිහිසි ද්‍රව්‍ය සැපයිය හැකිය.

  4. වෑල්ව සුමට ලෙස වෙන් කිරීම මගින් විද්‍යුත්, වායුමය හා දුරස්ථ පාලකය කළ හැකිය.