පිරිසිදු කේතුවක්

 • සෙරමික් ක්ලීනර් කෝන්

  සෙරමික් ක්ලීනර් කෝන්

  ·වෙනස් ජාති

  ·ඉහළ පල්ප් කාර්යක්ෂමව පැවතුනි

  · බොහෝ තේරීම් ප්‍රවාහ අනුපාතය

  · හොඳ විඛාදන ප්රතිරෝධය: ප්රබල අම්ල සහ ක්ෂාර ප්රතිරෝධය

  · ඝර්ෂණ ප්‍රතිරෝධය: විශාල ධාන්‍ය ද්‍රව්‍ය මගින් හානියකින් තොරව සීරීමට ලක්වීම දරාගත හැක