මූලද්‍රව්‍ය පිනි දැමීම

  • Deawtering Elements

    මූලද්‍රව්‍ය පිනි දැමීම

    ප්ලාස්ටික් පිනි බිංදු මූලද්‍රව්‍ය හා සසඳන විට, සෙරමික් ආවරණ කඩදාසි මැෂින් වේගයෙහි සියලු පරාසය සඳහා සුදුසු වේ. එහි විශේෂ ද්‍රව්‍යමය ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් සෙරමික් ආවරණ වලට වඩා දිගු ආයු කාලයක් ඇත. අද්විතීය සංයුක්ත පද්ධතියක් සහ ව්‍යුහයක් සහිතව, අපගේ පිඟන් මැටි ආවරණය වඩා හොඳ ජලාපවහනය, ගොඩනැගීම, පිරිපහදු කිරීම, යෙදුමෙන් පසු සුමට බව ඔප්පු කර ඇත.