විජලනය කිරීමේ මූලද්රව්ය

  • Deawtering මූලද්‍රව්‍ය

    Deawtering මූලද්‍රව්‍ය

    ප්ලාස්ටික් විජලනය කිරීමේ මූලද්‍රව්‍ය හා සසඳන විට, කඩදාසි යන්ත්‍ර වේගයේ සියලුම පරාසයන් සඳහා සෙරමික් ආවරණ සුදුසු වේ.එහි විශේෂ ද්රව්ය කාර්ය සාධනය හේතුවෙන් සෙරමික් ආවරණ බොහෝ දිගු ආයු කාලයක් ඇත.සංවර්ධනය කර ඇති අද්විතීය සංයුක්ත පද්ධතියක් සහ ව්‍යුහයක් සමඟින්, අපගේ සෙරමික් ආවරණය වඩා හොඳ ජලාපවහනයක්, සෑදීම, පිරිපහදු කිරීම, යෙදුමෙන් පසු සුමට බව ඔප්පු කර ඇත.